Jakub Wróblewski Dostałem na chwilę kawałek miasta
„DOSTAŁEM NA CHWILĘ KAWAŁEK MIASTA”

„Określona powierzchnia, która zostanie mi wypożyczona jest intrygująca.
Nie można się na niej znaleźć – jej położenie na to nie pozwala.
Nie można na nią wejść – znajduje się kilka metrów nad chodnikiem.
Nie można jej zamknąć – jest cały czas eksponowana.
Nie można od niej oderwać wzroku…
Czy będę atakował widza, czy próbował go uspokoić? Czy nawiąże do historii, kontekstu miejsca lub jego funkcji czy do jego położenia, struktury, geometrii? Przestrzeń publiczna jest dla mnie bardzo delikatną materią. Uważam na to, aby zbyt mocno nie narzucać widzowi konkretnego przekazu pojęciowego. Moje decyzje w tej materii nie są tak radykalne jak w innych obszarach mojej pracy artystycznej. Jednak, jak zawsze stawiam na konkret.

 

Jakub Wróblewski – artysta wizualny. Adiunkt, pracownik dydaktyczny Wydziału Grafiki oraz Wydziału Sztuki Mediów.

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Prof. Stanisława Wieczorka i Prof. Grzegorza Kowalskiego. W 2012 obronił  doktorat na macierzystej uczelni. Od 2008 roku prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Grafiki i Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Zajmuje się sztuką video, instalacjami, environment.  Najnowsza praca „WHAT IF“ to interaktywna aplikacja video zaprogramowana na urządzenia mobilne iOS /iPhone / iPad / www.whatifcycle.com. Wraz z Marcinem Szrótem nagrał teledysk Bovskiej „Long Way”, który był nominowany w kategorii zdjęć do nagrody Yach na najlepszy polski teledysk 2013 r.

 

O własnej twórczości

„Moje podejście do narracji jest fragmentaryczne, Interesuje mnie obraz, który wyłania się z fragmentarycznych informacji. Dzięki temu struktura prac jest dynamiczna. Nieistotne wydaje mi się prowadzenie widza poprzez ciągły proces przyczyn i skutków. W moich pracach zauważalna jest hipertekstualność. Daleki jestem od budowania czysto logicznej struktury wiążącej obrazy. Łączę napięciami, tempem, intensywnością, kolorem. Stosuję te same zasady i doświadczenia, które pojawiają się przy tworzeniu malarstwa, lub grafiki. Film postrzegam jako intensywny zbiór emocji, pojęć i symboli.”