Wielkoformatowe płachty na budynkach – temat głośny, kontrowersyjny i często powracający w medialnych dyskusjach. Mieszkańcy nie tylko Warszawy protestują przeciw zaśmiecaniu przestrzeni miejskiej ogromnymi reklamami, zasłaniającymi elewacje, które bynajmniej tego nie potrzebują. Nawet reklamy przedsięwzięć artystycznych to jednak nadal reklamy.

Inicjatywa „Street Art By Fenix” pokazuje, że można inaczej. Wielkoformatowe posłużą jako swego rodzaju płótna dla artystów. Zawisną na zrujnowanych fasadach budynków, które dopiero teraz mają szansę na renowację. Fenix Group nawiązała współpracę z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na siatkach zasłaniających elewacje kamienic należących do firmy, które wymagają zabezpieczenia lub są w trakcie remontu będą drukowane prace absolwentów uczelni. Przywodzą na myśl murale, z tą tylko różnicą, że ich żywot będzie krótszy i gdy elewacja odzyska swój pierwotny blask już nie powrócą.

Sztuka, dziedzictwo kulturowe to dla Fenix Group wyjątkowo cenna wartość. Na co dzień firma przywraca kamienicom status wizytówek miasta. Współpracuje ze znakomitymi rzemieślnikami, artystami w swoim fachu, a także doświadczonymi architektami. Dlatego też wspólny projekt z uczelnią, która jest prawdziwą kuźnią talentów jest dla Fenix Group niezwykle ważny.

Przestrzeń publiczna jest doskonałym miejscem do prezentowania sztuki, a tym samym kształtowania estetyki i wrażliwości jej odbiorców. Decyduje również o niezwykłości oddawanej do dyspozycji artystów powierzchni, która stanowi wyzwanie, ale daje też unikatową możliwość nawiązania dialogu z otaczającą tkanką miejską, wywołania zachwytu, refleksji lub dyskusji. Ekspozycja druków artystycznych ma służyć popularyzacji dorobku polskiej grafiki i promowaniu absolwentów ASP. Będą się one systematycznie pojawiać na kamienicach w Śródmieściu i na Pradze.

Artystyczny patronat nad przedsięwzięciem zgodzili się objąć prof. Stanisław Wieczorek, dyrektor Instytutu Sztuki Mediów oraz prof. Andrzej Węcławski, kierownik Katedry Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP. Artyści, którzy jako pierwsi zaprezentują w ten sposób swoje prace to dr Jakub Wróblewski, dr Mateusz Dąbrowski, Marta Banaszak i dr Jaśmina Wójcik.