prof. Andrzej Węcławski

Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Grafiki,  obecnie Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Prowadzi doskonale ocenianą i nowatorską dyplomową Pracownię Grafiki Artystycznej. Członek jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych m.in.: Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej. Zorganizował ok. 30 wystaw indywidualnych, a uczestniczył w ok. 300 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Kurator wielu wystaw grafiki artystycznej i inicjator nowatorskich działań w jej obrębie.

 

Uprawia grafikę, malarstwo  i rysunek.  W swoich pracach graficznych łączy tradycyjny warsztat graficzny z elementami druku cyfrowego i unikatowymi metodami tworzenia odbitki graficznej. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego (2007), Grand Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja (2007), „Pegaza”, nagrodę artystyczną ASP w Warszawie (2007), Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu (2009), uhonorowany medalem Gloria Artis (2011).

 

O projekcie Street Art by Fenix

Projekt zaprezentowania prac graficznych na fasadach remontowanych warszawskich kamienic jest przedsięwzięciem bardzo interesującym, zasługującym na społeczne poparcie. Przestrzeń miejska Warszawy jest zeszpecona przez ogromne banery reklamowe. W tym wypadku mamy szansę obserwować próbę zastąpienia nachalnych reklam przez specjalnie przygotowane prace młodych artystów. Oczekuję zaistnienia interesującego dialogu między dziełem sztuki, a miejscem jego eksponowania. Bardzo istotne będzie wykorzystanie kontekstu miejsca i skali realizowanego projektu. Dla młodych twórców to znakomita okazja do popularyzacji  prac graficznych w otwartej miejskiej przestrzeni.