Wydział Grafiki ASP w Warszawie to jedna z najlepszych placówek na świecie, kształcących młodych artystów, na wielu polach działalności twórczej.Od klasycznych technik sztuki ręki (grafika artystyczna, malarstwo, rysunek) po fotografię, projektowanie przemysłowe,  typografię, aż po najnowsze techniki multimedialne, animację 3D.

Wydział Grafiki opuszczają co roku absolwenci, którzy szybko osiągają sukces i w znacznej mierze kształtują przestrzeń wizualną wokół nas. Obecnie następuje wymiana pokoleniowa. Zasłużona kadra pedagogiczna (najlepsze nazwiska polskiej sztuki) przekazuje ster Wydziału młodym wykładowcom, tworzącym trzon grupy twórców związanych z projektem Street Art by FENIX.